Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Fushata e dhurimit të gjakut ne ndihmë të të sëmurëve me talasemi

 

                                                        

Mesdhetari, si çdo vit, organizon fushatën e dhurimit të gjakut ne ndihmë të të sëmurëve me talasemi.

Studentë dhe pedagogë të Mesdhetarit u bëne pjesë e kësaj nisme. Eshtë një kontribut minimal për secilin por një ndihmë e jashtëzakonshme për ata që vuajnë.
Faleminderit  për kontributin studentët E. Rama, I. Abazi, L. Karoqi, T. Basho, Xh. Zeneli, S. Shurdhaj, A. Coku, R. Xhaja, I. Lila, R. Berdufi, F. Vata, M. Guri, K. Mollaymeri, E. Ballhysa, J. Lelaj, M. Agolli, E. Llukani, S. Lulo dhe pedagogët, I.Hebovija, K. Kuci, E. Qesari, Zh. Xhara, E. Lamce, A. Teqja

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim