Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Fushata e dhurimit të gjakut ne ndihmë të të sëmurëve me talasemi

 

                                                        

Mesdhetari, si çdo vit, organizon fushatën e dhurimit të gjakut ne ndihmë të të sëmurëve me talasemi.

Studentë dhe pedagogë të Mesdhetarit u bëne pjesë e kësaj nisme. Eshtë një kontribut minimal për secilin por një ndihmë e jashtëzakonshme për ata që vuajnë.
Faleminderit  për kontributin studentët E. Rama, I. Abazi, L. Karoqi, T. Basho, Xh. Zeneli, S. Shurdhaj, A. Coku, R. Xhaja, I. Lila, R. Berdufi, F. Vata, M. Guri, K. Mollaymeri, E. Ballhysa, J. Lelaj, M. Agolli, E. Llukani, S. Lulo dhe pedagogët, I.Hebovija, K. Kuci, E. Qesari, Zh. Xhara, E. Lamce, A. Teqja

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim