Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Prezantim i librit Matematika në Ekonomi nga Alqi Angjeli

 

 

 

Prezantim i librit Matematika në Ekonomi nga Alqi Angjeli. Ishin të pranishëm anëtarë të akademisë së shkencave, lektore dhe studentë të Fakultetit të Ekonomisë, të Universitetit Mesdhetar.

Në fjalën e tij autori u shpreh se: jam munduar të sjell një model të ri të matematikes se aplikuar në ekonomi duke marre parasysh modelet mw të mira të universiteteve të ShBA ku dhe une jetoj dhe jap mësim në disa prej tyre.
Akademik Anastas Angjeli u shpreh se Mesdhetari duke mbështetur botimin e këtij libri dhe bërë pjesë e kurrikulës së universitetit ka synuar edhe këtë herë të lidhë pjesën akademike me tregun e punës për ti mundësuar studentëve punësim dhe rezultate.
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Prof. Alqi Naqellari në fjalën e tij përmendi vështirësinë për të sjelle një libër të tille për vete kushtet e sotme dhe për ndryshimet e mëdha që kane ndodhur në ekonomi dhe që ky libër i përshatet më së miri kërkesave të kohës.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim