Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Prezantim i librit Matematika në Ekonomi nga Alqi Angjeli

 

 

 

Prezantim i librit Matematika në Ekonomi nga Alqi Angjeli. Ishin të pranishëm anëtarë të akademisë së shkencave, lektore dhe studentë të Fakultetit të Ekonomisë, të Universitetit Mesdhetar.

Në fjalën e tij autori u shpreh se: jam munduar të sjell një model të ri të matematikes se aplikuar në ekonomi duke marre parasysh modelet mw të mira të universiteteve të ShBA ku dhe une jetoj dhe jap mësim në disa prej tyre.
Akademik Anastas Angjeli u shpreh se Mesdhetari duke mbështetur botimin e këtij libri dhe bërë pjesë e kurrikulës së universitetit ka synuar edhe këtë herë të lidhë pjesën akademike me tregun e punës për ti mundësuar studentëve punësim dhe rezultate.
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Prof. Alqi Naqellari në fjalën e tij përmendi vështirësinë për të sjelle një libër të tille për vete kushtet e sotme dhe për ndryshimet e mëdha që kane ndodhur në ekonomi dhe që ky libër i përshatet më së miri kërkesave të kohës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim