Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

The economy of a cultural heritage: the case of Matera European Capital of Culture 2019

 

Aldo Berlinguer, profesori i Universitetit të Cagliarit ka qenë i pranishëm ditën e sotme të Universiteti Mesdhetar në një leksion të hapur.

Tema e leksionit :
The economy of a cultural heritage: the case of Matera European Capital of Culture 2019

Aldo Berlinguer është i specializuar për Ligjin Evropian, Privat, Tregtar dhe Bankar, dhe metodat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (ADR). është diplomuar në Universitetin e Sienës dhe ka studiuar dhe zhvilluar karrierën e tij profesionale në Itali dhe jashtë vendit si në (Britanine e Madhe, France, Spanje, SHBA, Rusi, dhe Ukrainë

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim