Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Leksione të hapura për studentët e fakultetit të drejtësisë nga Prof. Alessia Legnani Annichini dhe Dott. Damigela Hoxha

 

 

 

Universiteti Mesdhetar mirëpriti për tre ditë me rradhë, dy profesoresha të nderuara të Universitetit të Bolonjës, të cilat zhvilluan leksione të hapura për studentët e fakultetit të drejtësisë. Prof. Alessia Legnani Annichini zhvilloi lekisonin e hapur me temë " Europa e pluralizmit normativ: bashkëjetesa e burimeve normative“dhe leksionin me temë :“Nga dimensioni europian në atë nacional, sesioni i kodeve në Itali“. Dott. Damigela Hoxha zhvilloi leksionin e hapur me temë " Kodifikimi italian i shekullit të Njëzetë dhe ndikimi i tij në legjislacionin shqiptar.Damigela Hoxha është larguar nga Shqipëria në moshën 14 vjeçare dhe aktualisht jep mësim në Universitetin e Bolonjës. Universiteti Mesdhetar pritet të nënshkruajë së shpejti një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Bolonjës, e cila do të ketë në fokus shkëmbimin e pedagogëve , studentëve dhe eksperiencave mes dy universiteteve.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim