Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

Leksione të hapura për studentët e fakultetit të drejtësisë nga Prof. Alessia Legnani Annichini dhe Dott. Damigela Hoxha

 

 

 

Universiteti Mesdhetar mirëpriti për tre ditë me rradhë, dy profesoresha të nderuara të Universitetit të Bolonjës, të cilat zhvilluan leksione të hapura për studentët e fakultetit të drejtësisë. Prof. Alessia Legnani Annichini zhvilloi lekisonin e hapur me temë " Europa e pluralizmit normativ: bashkëjetesa e burimeve normative“dhe leksionin me temë :“Nga dimensioni europian në atë nacional, sesioni i kodeve në Itali“. Dott. Damigela Hoxha zhvilloi leksionin e hapur me temë " Kodifikimi italian i shekullit të Njëzetë dhe ndikimi i tij në legjislacionin shqiptar.Damigela Hoxha është larguar nga Shqipëria në moshën 14 vjeçare dhe aktualisht jep mësim në Universitetin e Bolonjës. Universiteti Mesdhetar pritet të nënshkruajë së shpejti një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Bolonjës, e cila do të ketë në fokus shkëmbimin e pedagogëve , studentëve dhe eksperiencave mes dy universiteteve.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim