Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2017

CreativeMornings Tirana vetëm në Universitetin Mesdhetar!

 

 

“Në Shqipëri koha shihet si rrjedhë e pandërprerë, ku e shkuara dhe e tashmja bashkëjetojnë, pleksen, mbivendosen, gjykojnë njëra-tjetrën mbi një bllok të rrafshët monoliti. KONTEKST është kaq i papërfillur sa e tashmja të kthehet në një parametër të së shkuarës – si dhe anasjelltas”.
Pjesë nga ligjerata e zhvilluar sot me studentët nga Edon Qezari,organizuar nga CreativeMornings Tirana vetëm në Universitetin Mesdhetar.Tema e fundit për këtë vit e sjellë ndryshe në 180 qytete të botës!

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim