Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2016

Mesdhetari ka të ftuar për një bisedë përfaqësues të Asamblesë Parlamentare të Mesdheut.

 

z. Lhou Lmarbouh, MP, President i PAM President, Amb. Sergio Piazzi, Sekretar i Përgjithshëm, z. Andrea Nurchi, Asambleja Parlamentare e vendeve të Mesdheut në përvjetorin e saj të 10-të po zhvillon punimet në Tiranë. Në këtë Asamble marrin pjesë 6 kryetarë parlamentesh

Në sesion marrin pjesë 250 delegatë, duke përfshirë përfaqësues të nivelit të lartë nga parlamentet, Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera rajonale.
Punimet e Asamblesë i përshëndeti edhe Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, z. Bank Ki Moon përmes një video-mesazhi.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim