Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2016

Mesdhetari ka të ftuar për një bisedë përfaqësues të Asamblesë Parlamentare të Mesdheut.

 

z. Lhou Lmarbouh, MP, President i PAM President, Amb. Sergio Piazzi, Sekretar i Përgjithshëm, z. Andrea Nurchi, Asambleja Parlamentare e vendeve të Mesdheut në përvjetorin e saj të 10-të po zhvillon punimet në Tiranë. Në këtë Asamble marrin pjesë 6 kryetarë parlamentesh

Në sesion marrin pjesë 250 delegatë, duke përfshirë përfaqësues të nivelit të lartë nga parlamentet, Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera rajonale.
Punimet e Asamblesë i përshëndeti edhe Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, z. Bank Ki Moon përmes një video-mesazhi.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim