Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2016

Vizita e Ministrit i Drejtësisë z. Ylli Manjani

 

Ministri i Drejtësisë z. Ylli Manjani ishte sot të Mesdhetari së bashku me Presidentin e Mesdhetarit, Prof. Dr. Anastas Angjeli.
Sot nga Dhoma Kombvtare e Ndërmjetësve në bashkëpunim me Mesdhetarin, hap trajnimin fillestar për tu licensuar dhe është në shërbim të Ministrisë së Drejtësisë dhe për JU. Mesdhetari ka si mission përgatitjen e specialistëve dhe liderve të spikatur për sektorin public, gjenerimin e ideve që  u japin përgjigje dhe zgjidhje e sfidave aktuale dhe me prespektive në zhvillim të vendit dhe të Rajonit. Në vijim të këtij misioni, Filozofia e Universitetit tonë është ndërtimi I një komuniteti mësimi dhe krijimi dhe zhvillimi I gjithë pritshmërisë , nëpërmjet inspirimit , arritjes dhe ekselencës. Ne të ardhmen Universiteti Mesdhetar do hapë Klinikën Ligjore, ku pjesë e tyre do jenë dhe NDERMJETESIT , ku studentët tanë do të përfshihen në praktika të përbashkëta.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim