Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Ndihmë ligjore falas për qytetarët, Universiteti Mesdhetar nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë për Klinikën Ligjore, të hapur pranë këtij institucioni, e cila ofron ndihmë juridike falas. Marrëveshja, u nënshkrua nga Rektori i Universitetit Mesdhetar, Adrian Civici dhe Ministrja e Drejtësise, Etilda Gjoni. Çelja e Klinikës Ligjore, është akredituar pranë Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Klinika Ligjore, ka si synim primar, ofrimin e ndihmës juridike falas, për shtresat e margjinalizuara të shoqërisë, si dhe aftësimin në praktikë të studentëve të drejtësisë, të cilët nën mbikqyrjen e pedagogëve përgjegjës ekspert në fusha të ndryshme të së drejtës, studiojnë çështjet dhe japin opinionin ligjor të kërkuar nga këta individë. “Kjo marrëveshje hap rrugën e bashkëpunimit me një vision të ri për të dalë jashtë mureve të Universitetit, duke kaluar në çështje konkrete me kontribut për qytetarët, që kanë nevojë për një asistencë ligjore, e cila ofrohet nga Klinika Ligjore e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë”; u shpreh themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli. Ai shtoi se institucionalizimi i Marrëdhënieve të Bashkëpunimit midis kësaj klinike të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë është diçka mjaft pozitive. - “Dhe përtej kësaj marrëveshje bashkëpunimi të thellohet edhe më tej, pasi siç e dimë të gjithë reforma në Drejtësi është një nga reformat më të rëndësishme, që Shqipëria ka ndërmarrë padyshim në rrugën e saj drejt integrimit europian”, - tha themeluesi i UMSH. Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjoni, u shpreh se ndihma që ofrohet nga Klinikat Ligjore është një produkt me shumë vlera, e cila mundëson ofrimin e ndihmës falas të gjithë qyetarëve. “Padyshim Ndihma Juridike falas është një produkt i drejtpërdrejtë i reformës në drejtësi. Dhe nëse ka pasur një çështje me të cilën ne jemi marrë fort, ka qenë aksesi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Duke qenë një ndër objektivat kryesorë të asaj çka reforma ka dashur të sjellë. Por nuk janë vetëm institucionet e drejtësisë ato që ofrojnë asistencë, por edhe mekanizma të tjerë, siç është klinika ligjore falas për të gjithë ata qytetarë që janë në pamundësi financiare”, tha Ministrja. Lidhja e urave të bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë është një faktor i rëndësishëm për ecurinë e Klinikës Ligjore, duke ndihmuar në promovimin dhe rritjen e performancës së saj, që do të thotë, në të ardhmen dhënien e ndihmës ligjore pa pagesë për më shumë individë në nevojë. Gjithashtu në sajë të marrëveshjes, Ministria e Drejtësisë do të mbështesë klinikën ligjore dhe me kërkesë të kësaj të fundit merr pjesë në fushata për ndërgjegjësimin dhe edukimin ligjor të publikut.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim