Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

Ndihmë ligjore falas për qytetarët, Universiteti Mesdhetar nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë për Klinikën Ligjore, të hapur pranë këtij institucioni  e cila ofron ndihmë juridike falas. Marrëveshja, u nënshkrua nga Rektori i Universitetit Mesdhetar, Adrian Civici dhe Ministrja e Drejtësise, Etilda Gjoni. Çelja  e Klinikës Ligjore, e cila është akredituar pranë Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare . Klinika Ligjore, ka si synim primar ofrimin e ndihmës juridike falas për shtresat e margjinalizuara të shoqërisë si dhe aftësimin në praktikë tëstudentëve të drejtësisë të cilët, nën mbikqyrjen e pedagogëve përgjegjës ekspert në fusha të ndryshme të së drejtës, studiojnë çështjet dhe japin opinionin ligjor të kërkuar nga këta individë. “Kjo marrëveshje hap rrugën e bashkëpunimit me një vision të ri për të dalë jashtë mureve të Universitetit, duke kaluar në çështje konkrete me kontribut për qytetarët që kanë nevojë për një asistencë ligjore , e cila ofrohet nga Klinika Ligjore e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë”, u shpreh themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli. Ai shtoi se institucionalizimi i Marrëdhënieve të Bashkëpunimit midis kësaj klinike të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe  Ministrisë së Drejtësisë është diçka mjaft positive. “Dhe përtej kësaj Marrëveshje bashkëpunimi të thellohet edhe më tej pasi sic e dimë të gjithë reforma në Drejtësi është një nga reformat më të rëndësishme që Shqipëria ka ndërmarrë padyshim në rrugën e saj drejt integrimit europian”, tha themeluesi i UMSH. Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjoni u shpreh se ndihma që ofrohet nga Klinikat Ligjore është një produkt me shumë vlera që i mundëson ofrimin e ndihmës falas të gjithë qyetarëve. “Padyshim Ndihma Juridike falas është një produkt i drejtpërdrejtë i reformës në drejtësi. Dhe nëse ka pasur një cështje me të cilën ne jemi marrë fort ka qenë aksesi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Duke qenë një ndër objektivat kryesorë të asaj cka reforma ka dashur të sjellë. Por nuk janë vetëm institucionet e drejtësisë ato që ofrojnë asistencë, por edhe mekanizma të tjerë siç, është klinika ligjore falas për të gjithë ata qytetarë që janë në pamundësi financiare”, tha Ministrja. Lidhja e urave të bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë është një faktor i rëndësishëm për ecurinë e Klinikës Ligjore, duke ndihmuar në promovimin dhe rritjen e performancës së saj, që do të thotë, në të ardhmen, dhënien e ndihmës ligjore pa pagesë për më shumë individë në nevojë. Gjithashtu në sajë të marrëveshjes, Ministria e Drejtësisë do të mbështesë kliniken ligjore dhe me kërkesë të kësaj të fundit merr pjesë në fushata për  ndërgjegjësimin dhe edukimin ligjor të publikut.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim