Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Programe të përbashkëta doktorature me Universitetin Italian, nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Tuscia ne Itali. Kjo marrëveshje u nënshkrua në takimit të punës që Rektori i UMSH Prof. Dr. Adrian Civici dhe Rektori i UNITUS Prof. Dr. Stefano Ubertini zhvilluan online për shkak të situatës shkaktuar nga Covid 19. Gjatë këtij takimi të dy Rektorët diskutuan dhe ranë dakord për zhvillimin e bashkëpunimit midis të dy universiteteve.
Më konkretisht bashkëpunimi, përveçse shkëmbimeve në kuadër të programit Erasmus +, u fokusua në krijimin e Diplomave të Dyfishta Master në fushat e ekonomisë, drejtësisë, dhe shkencave sociale. Gjithashtu, të dy Rektorët, ranë dakord për krijimin e një programi të përbashkët të studimeve të ciklit të 3-të të doktoraturës në fushën e shkencave ekonomike. Për këtë qëllim, në të dy universitetet janë ngritur grupet e punës për konkretizimin e këtyre pikave ku për palën shqiptare po drejtohen aktualisht nga Zv. Rektori Dr. Nikollaq Pano dhe Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë Elton Skendaj, ndërsa për palën Italiane nga këshilltari i Rektorit Prof. Simone Severini dhe Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë Carlo Contardo.Në anën tjetër, nga Universiteti i Tuscia u propozua që të dy universitetet të organizojnë konferenca të përbashkëta shkencore dhe shkolla verore me pjesëmarrjen e studentëve dhe stafeve akademike nga të dy universitetet, të cilat do të financohen në pjesën më të madhe nga programi Erasmus +. Ky program do të mundësojë shkëmbimet ndërmjet pedagogëve, ku pedagogë nga Universiteti i Tuscia do të vijnë të japin leksione në Universitetin Mesdhetar dhe anasjelltas, ku pedagogë të UMSH do të japing leksione në Itali. Po kështu, me krijimin e kushteve në përfundim të pandemisë,strukturat e larta drejtuese dhe organizative do të realizojnë vizita pune.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim