Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Marrëveshja mes dy Universiteteve, themeluesi i Universitetit Mesdhetar pret ambasadorin e Ukraines

Themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr Anastas Angjeli, priti sot në një takim Ambasadorin e Republikës së Ukrainës, Shkëlqesinë e Tij, Z.Volodymyr Shkurov.

Gjatë takimit miqësor u diskutua për marrëdhëniet dypalëshe, midis dy vendeve në përgjithësi dhe veçanërisht për marrëdhëniet në fushën e edukimit, në arsimin e lartë; konkretisht për realizimin e marrëveshjes midis Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe National Aviation University të Ukrainës.

Dy Universitetet, do të bashkëpunojnë në disa fusha, ku në fokus do të jetë shkëmbimi i stafit akademik dhe studentëve, organizimi dhe implementimi i projekteve të përbashkëta si dhe shkëmbimi i informacioneve në fushën e kërkimit shkencor. Nga ana tjetër, do të bashkëpunohet për shkëmbimin e publikimeve të ndryshme, dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta si, webinaret, seminaret e konferencat.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim