Home > Të reja > Njoftime

THIRRJE PËR APLIKIM ZYRA E BASHKËPUNIMIT INSTITUCIONAL DHE ZHVILLIMIT TË PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN MESDHETAR TË SHQIPËRISË, KËRKON TËREKRUTOJË KOORDINATOR PROJEKTESH ME FOKUS MENAXHIMIN E PROJEKTEVE

THIRRJE PËR APLIKIM

ZYRA E BASHKËPUNIMIT INSTITUCIONAL DHE ZHVILLIMIT TË PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN MESDHETAR TË SHQIPËRISË, KËRKON TËREKRUTOJË KOORDINATOR PROJEKTESH ME FOKUS MENAXHIMIN E PROJEKTEVE

Detyrat e koordinatorit të pro jekteve në UMSH

1. Zbatimi dhe raportimi i pro jekteve ERASMUS+
2. Koordinimi i aktiviteteve dhe bashkëpunimi me partnerëtak tualë.
3. Gjurmimi i thirrjeve për projekte të reja dhe i partneriteve në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar në UMSH.
4. Koordinimi i projekteve nga  donator të tjerë dhe asistencë ndaj nevojave ad-hook të zyrës.
 

Kriteret e aplikimit

1. Diplomuar në Shkenca Sociale, Juridike apo Ekonomike
2. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe programit Excel.
3. Disa vite eksperiencë në hartim dhe menaxhim projektesh,  vecanërisht focus tek menaxhim i projekteve Erasmus+. 
4.Aftësi të shkëlqyera për ngritjen e partneriteteve të reja, organizimin e aktiviteve  dhe respektim i afateve kohore .
5. Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe të punës në grup.
Dokumentacioni për aplikim ( në anglisht). 

1. CV
2. Letër motivimi
3. 2 persona kontakti për referencë
Dokumentacioni i plotë dorëzohet elektronikisht tek adresa:  [email protected]  brenda dates 27 Janar 2021

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim