Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

THIRRJE PËR APLIKIM ZYRA E BASHKËPUNIMIT INSTITUCIONAL DHE ZHVILLIMIT TË PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN MESDHETAR TË SHQIPËRISË, KËRKON TËREKRUTOJË KOORDINATOR PROJEKTESH ME FOKUS MENAXHIMIN E PROJEKTEVE

THIRRJE PËR APLIKIM

ZYRA E BASHKËPUNIMIT INSTITUCIONAL DHE ZHVILLIMIT TË PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN MESDHETAR TË SHQIPËRISË, KËRKON TËREKRUTOJË KOORDINATOR PROJEKTESH ME FOKUS MENAXHIMIN E PROJEKTEVE

Detyrat e koordinatorit të pro jekteve në UMSH

1. Zbatimi dhe raportimi i pro jekteve ERASMUS+
2. Koordinimi i aktiviteteve dhe bashkëpunimi me partnerëtak tualë.
3. Gjurmimi i thirrjeve për projekte të reja dhe i partneriteve në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar në UMSH.
4. Koordinimi i projekteve nga  donator të tjerë dhe asistencë ndaj nevojave ad-hook të zyrës.
 

Kriteret e aplikimit

1. Diplomuar në Shkenca Sociale, Juridike apo Ekonomike
2. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe programit Excel.
3. Disa vite eksperiencë në hartim dhe menaxhim projektesh,  vecanërisht focus tek menaxhim i projekteve Erasmus+. 
4.Aftësi të shkëlqyera për ngritjen e partneriteteve të reja, organizimin e aktiviteve  dhe respektim i afateve kohore .
5. Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe të punës në grup.
Dokumentacioni për aplikim ( në anglisht). 

1. CV
2. Letër motivimi
3. 2 persona kontakti për referencë
Dokumentacioni i plotë dorëzohet elektronikisht tek adresa:  usia@umsh.edu.al  brenda dates 27 Janar 2021

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim