Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Konkurs për vende pune pranë Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë

Konkurs për vende pune pranë Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, hap konkurs për plotësimin e vendeve të punës me staf të brendshëm dhe të jashtëm akademik në fushat e mëposhtme:

 • Kontabilitet, Financë
 • Informatikë

Kandidatët duhet së paku të mbajnë gradën shkencore Doktor, ose të jenë ne përfundim Dr.
Aplikimet të dërgohen me email në adresën : aplikim@umsh.edu.al , ose dorazi në recepsionin e Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë.
Aplikimi duhet të përfshijë:

 • Letër Interesi
 • CV & ID
 • Fotokopje të Dokumenteve të Shkollimit dhe Kualifikimeve.
 • Letër Reference

Afati i fundit i aplikimeve 04.09.2021

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim