Home > Aktivitete > Aktivitete 2021

Panairi “Work and Study”, Universiteti Mesdhetar këtë vit me programe të reja studimi

Panairi “Work & Study”  këtë vit  është konceptuar si një panair shëtitës në 4 qytete kryesore :Shkodër,Vlorë, Korçë dhe mbyllja në  Tiranë. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë paraqitet këtë vit me një ofertë të re, ku maturantët informohen mbi programet e reja që do të ofrohen për vitin e ri akademik. Dy mastera të rinj profesionalë  do të ofrohen për studentët tanë. Këto mastera janë  Master Profesional “Hartim dhe Menaxhim Projektesh”, Master Profesional “Auditim i Brendshëm dhe Kontroll Financiar”. Për herë të parë këtë vit Universiteti Mesdhetar hap programin Bachelor “Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun”. Universiteti Mesdhetar tashmë ofron gamën e plotë të programeve Bachelor dhe Master në 3 fakultetet e tij.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim