Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Panairi “Work and Study”, Universiteti Mesdhetar këtë vit me programe të reja studimi

Panairi “Work & Study”  këtë vit  është konceptuar si një panair shëtitës në 4 qytete kryesore :Shkodër,Vlorë, Korçë dhe mbyllja në  Tiranë. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë paraqitet këtë vit me një ofertë të re, ku maturantët informohen mbi programet e reja që do të ofrohen për vitin e ri akademik. Dy mastera të rinj profesionalë  do të ofrohen për studentët tanë. Këto mastera janë  Master Profesional “Hartim dhe Menaxhim Projektesh”, Master Profesional “Auditim i Brendshëm dhe Kontroll Financiar”. Për herë të parë këtë vit Universiteti Mesdhetar hap programin Bachelor “Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun”. Universiteti Mesdhetar tashmë ofron gamën e plotë të programeve Bachelor dhe Master në 3 fakultetet e tij.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim