Home > Aktivitete > Aktivitete 2021

Përfaqësuesit e Ambasadës Greke, leksion të hapur në UMSH

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë duke vazhduar traditën e leksioneve të hapura të zhvilluara nga personalitete të shquara të botës akademike, politikës dhe ekonomisë kishte të ftuar znj. Sophia Philipidou Ambasadore e Republikës së Greqisë në Shqipëri dhe z. Charalampos Papadopoulos Sekretari i parë i Ekonomisë dhe Tregëtisë i Ambasadës së Republikës së Greqisë në Shqipëri.
Akademik Prof. Dr. Anastas Angjeli në fjalën e tij përshëndetëse i uroi të ftuarve mirëseardhjen në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe vuri në dukje rëndësinë që organizime të tilla kanë për studentët dhe për Universitetet në tërësi.
Znj. Philippidou në fjalën e saj u fokusua në rolin që ambasadat luajnë në botën e globalizuar si dhe në ndryshimet qe roli i tyre ka pësuar dhjetëvjecarët e fundit si pasojë e zhvillimeve teknologjike si dhe dinamikave të sistemit ndërkombëtar dhe procesit politik në tërësi.
Z. Papadopulos u fokusua në rëndësinë e promovimit të sipërmarrjes të të rinjve dhe dha shembuj konkretë nga Greqia dhe nga rajoni.
Në vazhdim studentët dhe pedagogët u drejtuan pyetje të ftuarve.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim