Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Universiteti Mesdhetar memorandum bashkëpunimi me Bursën Shqiptare të Titujve

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, nënshkroi sot një memorandum bashkëpunimi me Bursën Shqiptare të Titujve ALSE.
Në këtë takim morën pjesë Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Prof.Dr. Adrian Civici, Administratori z.Ilir Hebovija, Drejtoresha e Programeve Master, Prof . Asoc Dr. Orkida Ilollari.
Nga Bursa ALSE morën pjesë Drejtori Ekzekutiv z. Artan Gjergji dhe përfaqësues të stafit teknik. 
Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të zhvillojë më tej mundësitë e specializimeve, konsulencës, praktikave dhe projekteve të ndryshme.

Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Prof.Dr Adrian Civici e cilësoi shumë të rëndesishme këtë marrëveshje për shkëmbimin e eksperiencës midis stafit akademik dhe ekspertëve të ALSE-së, organizimin e studimeve të përbashkëta ose studime tregu. 
Drejtori Ekzekutiv i ALSE, Z Artan Gjergji, u shpreh se Bursa ALSE do të jetë e hapur për studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë të cilët do të kryejnë praktikat profesionale si dhe të kenë mundësi të bëjnë kërkimin e tyre për punimin e diplomës pranë kësaj burse.

Në këtë takim u kërkua nga Drejtoresha e Programeve Master, Prof Asoc.Dr Orkida ILollari , zhvillimin e leksioneve të hapura nga përfaqësues të Bursës ALSE mbi tema për zhvillimin e tregjeve financiarë si dhe bashkëpunimin ndërmjet të dyjave palëve.
Gjithashtu biblioteka e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të pasurohet edhe me botimet e Bursës ALSE, në mënyrë që studentët t’i përdorin gjatë punës së tyre kërkimore dhe shkencore.
Në këtë takim gjithashtu u diskutua edhe për projektin e Bursës Virtuale të Titujve në të cilën studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të jenë pjesë e ketij konkursi.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim