Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Punësimi i studentëve, Universiteti Mesdhetar marrëveshje me Deloitte

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, firmosi marrëveshjen e bashkëpunimit me Deloitte Legal sh.p.k, në kuadër të shkëmbimeve akademike dhe profesionale midis dy intitucioneve. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë do të ofrojë kualifikime të mëtejshme duke përshtatur kurikulat, diktuar kjo nga informacionet që sjellin korporatat më të rëndësishme në vend.
Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, në mjediset e UMSH, morën pjesë Rektori i UMSH - Prof.Dr. Adrian Civici, Administratori - z.Ilir Hebovija, Drejtoresha e Programeve Master - Prof.Asoc.Dr. Orkida Ilollari, nga Deloitte Legal sh.p.k mori pjesë Zoti Roden Pajaj, përfaqësues i Deloitte Legal sh.p.k, Deloitte Audit Albania sh.p.k,  dhe Deloitte Albania sh.p.k.
Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Prof.Dr Adrian Civici e cilësoi shumë të rëndësishme këtë marrëveshje për shkëmbimin e eksperiencës midis stafit akademik dhe ekspertëve të Deloitte Legal sh.p.k, për organizimin aktiviteteve të përbashkëta ose studime tregu të diktuara tashmë nga nevoja për profesione të reja.
Zoti Roden Pajaj, u shpreh i gatshëm që në kuadër të këtij bashkëpunimi, studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë të mirëpriten në Deloitte Legal sh.p.k për të kryer praktika profesionale në kompanitë anëtare të shoqatës si dhe të kenë mundësi të bëjnë kërkimet e tyre për punimin e temave të diplomës. Kjo marrëveshje synon të konkretizojë marrëdhënien dypalëshe me qëllim përfitimin maksimal të përputhshmërisë midis të diplomuarve dhe specialitetit që ata kanë dhe kërkesave që ka sot vendi i punës.
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, ka në fokus bashkëpunimet afatgjata me korporatat edhe bizneses ne vend duke afruar më shumë studentët me biznesin dhe i ndihmojne ata të aftësohen dhe të përgatiten për tregun e punës, pas përfundimit të studimeve.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim