Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Bashkëpunimi, 20 studentë të rinj të Universitetit Mesdhetar punësim 6 muaj në Bankë

Për të tretin vit rradhazi, 20 studentë të rinj të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të punësohen part-time pranë një prej institucioneve më të mëdha bankare në vend.  Kjo, në  kuadër të bashkepunimit  me Raiffeisen Bank, tashmë të suksesshëm,  me anë të  së cilit po vazhdon integrimi i studentëve, por edhe  punësimin i  tyre në bankë.  Së fundmi, në bazë të performancës janë  zhvilluar intervista pune me  disa prej studentëve të Universitetit Mesdhetar  dhe tashmë  studenti Elidon Xhexhovi është pjesë e Raiffeisen Bank ! Projekti SDS që zhvillohet prane bankës Raiffesen  konsiston në përzgjedhjen e studenteve të nivelit master, për të kryer praktikën në bankën Raiffeisen në Departamentin e Shitjeve Direkte ku studentet do: të njihen me produktet e bankës , të zhvillohen nga ana e komunikimit klient-punonjës, të  trajnohen në programme të ndryshme të bankës,  të rriten nga ana profesionale duke ndjekur nga afër mënyrën e punës së stafit të bankës nëpër degë .“Në sajë të këtij projekti, ka mundësi të shumta punësimi për vende pune të nivelit të ulët ose të mesëm për të gjithe ata studentë që spikaten si më të mirët. Ky program ka funksionuar me së miri prej shume vitesh në këtë aspekt”, u shpreh Blerti Lekbello, drejtuesi i këtij projekti, gjatë trajnimit të parë me studentët e përzgjedhur këtë vit. Drejtoresha e Programeve Master në UMSH, Orkida Ilollari, e gjatë këtij sesioni trajnues u shpreh se pjesëmarrja e studentëve që ndjekin programet master në UMSH, në këtë praktikë profesionale është mundësi e shkëlqyer për të parë në praktikë si funksionon sistemi bankar. “Gjithashtu është një mundësi e mirë për punësimin e studentëve  sikurse  është bërë vitet e shkuara”, u shpreh Ilollari. 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim