Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Trendet e zhvillimit të aktivitetit filantropik në vend në përballimin e situatës pandemike

Me rastin e javës  së Filantropisë, u zhvillua sot në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë forumi i diskutimit me përfaqësues të Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim,  Sigal Uniqua Group Austria, Credins Bank. Solidariteti i individëve dhe shoqërisë civile në ndihmë të komuniteteve dhe qytetarëve më të ekspozuar ndaj situatave të jashtëzakonshme si tërmeti i Nëntorit 2019 dhe pandemisë COVID- 19, duke inkurajuar dhe forcuar bashkëpunimin në situata të ngjashme, ishin në fokus të këtij takimi. Gjithashtu u diskutua edhe mbi fushatat dhe praktikat e ndërmarra në ndihmë të qytetarëve dhe komuniteteve më të ekspozuar ndaj situatave emergjente si periudha e pandemisë që po kalojmë. Rektori i UMSH,  Adrian Civici, vlerësoi këtë forum duke theksuar se në auditorët e Universititit filantropia duhet diskutuar sa më gjerësisht si proces edukues dhe formues. “Kjo në mënyrë që pikërisht këta auditorë të bëhen bartës të këtij veprimi shumë njerëzor dhe shumë të domosdoshëm për një shoqëri sa më të barabartë ku dinjiteti njerëzor nuk u cënohet nga pamundësia e kushteve të jetesës”, tha Civici. Drejtoresha e Programeve Master,  Orkida Ilollari e cila moderoi këtë forum, nënvizoi se nëpërmjet bursave sociale Universiteti Mesdhetar, ka kultivuar frymën filantropike dhe përgjegjësinë sociale duke i dhënë mundësinë dhjetra të rinjve në pamundësi ekonomike të ndjekin arsimin e lartë. Kostandina Këruti,  Menaxhere Programi, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim tregoi për studentët iniciativat e ndërmarra për nxtjen e filantropisë duke nënvizuar se java e filantropise synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi aktivitetin filantropik në vend duke sjellë në vemendje të publikut, individë, organizata të shoqërisë civile dhe biznese, të cilët kanë dhënë apo japin kontribut të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë së jetës në shoqërinë ku jetojmë. Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, një nga bizneset që ka treguar ndër vite solidaritet të jashtëzakonshëm ndaj personave në nevoji, renditi disa nga donacionet e dhëna gjatë tërmetit të vitit të shkuar dhe pandemisë. Gjithashtu Valbona Guri, Drejtore marketingu, Credins Bank tregoi për qasjen e kësaj banke e cila ndër vite ka mbështetur kauza të caktuara dhe komunitete në nevojë.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim