Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë”

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, nënshkroi sot në vazhdën e marrëveshjeve bashkëpunimin me Shoqatën “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë”, në kuadër të shkëmbimeve akademike dhe profesionale midis dy intitucioneve.

Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, në mjediset e UMSH, morën pjesë Rektori i UMSH - Prof.Dr. Adrian Civici, Zv. Rektore e UMSH Prof. Asoc.Dr. Greta Angjeli, Administratori - z.Ilir Hebovija, Dekani i Fakultetit të Shkencave Ekonomike Prof. Dr. Sulo Hadëri dhe Drejtoresha e Programeve Master - Prof.Asoc.Dr. Orkida Ilollari, nga Shoqata “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” mori pjese Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” Z. Arben Shkodra.

Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Prof.Dr Adrian Civici e cilësoi shumë të rëndësishme këtë marrëveshje për shkëmbimin e eksperiencës midis stafit akademik dhe ekspertëve të Shoqatës

 “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë”, për organizimin aktiviteteve të përbashkëta ose studime tregu të diktuara tashmë nga nevoja për profesione të reja.

Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë do të ofrojë kualifikime të mëtejshme duke përshtatur kurikulat, diktuar kjo nga informacionet që sjellin prodhuesit nëvend dhe rajon.

Në këtë takim u kërkua nga Drejtoresha e Programeve Master, Prof. Asoc.Dr Orkida Ilollari, që përveç realizimit të praktikave mësimore bashkëpunimi me Shoqatën “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” të mund të mbështeten studentet edhe me të dhëna për të realizuar kërkimet e tyre shkencore. Z. Arben Shkodra, u shpreh i gatshëm që në kuadër të këtij bashkëpunimi, studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë të mirëpriten pranë Shoqatës “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” për të kryer praktika profesionale në kompanitë anëtare të shoqatës si dhe të kenë mundësi të bëjnë kërkimet e tyre për punimin e temave të diplomës. Kjo marrëveshje synon të konkretizojë marrëdhënien dypalëshe me qëllim përfitimin maksimal të përputhshmërisë midis të diplomuarve dhe specialitetit që ata kanë dhe kërkesave që ka sot vendi i punës.

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, ka në fokus bashkëpunimet afatgjata me korporatat edhe bizneses ne vend duke afruar më shumë studentët me biznesin dhe i ndihmojnë ata të aftësohen dhe të përgatiten për tregun e punës, pas përfundimit të studimeve.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim