Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Prezantohet në UMSH studimi : Siguria publike vs Të drejtat e njeriut në kohë pandemie

Sot në UMSH u prezantua studimi i realizuar nga Prof Asoc. Dr. Roland Lami Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Prof Asoc. Dr. Elton Skendaj Georgetown University Washington D.C. me titull:" Siguria publike vs Te drejtat e njeriut në kohë pandemie". Një studim krahasimor që analizon vendet si: Shqipëria, Serbia. Maqedonia e Veriut (vende me regjim hibrit ) Sllovenia dhe Greqia ( vende me demokraci të konsoliduar) në lidhje me sjelljen e ekzekutivit, legjislativin, shoqërisë civile dhe medias. Ky studim është financuar nga WFD.

Në këtë takim përveç stafit akademik të UMSH dhe studentëve të vitit të tretë Bachelor në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare”, ishin të pranishëm edhe Rektori i UMSH Prof. Dr. Adrian Civici dhe Dekani i FSHJMN Prof. Dr. Ksenofon Krisafi.

Pedagogët dhe studentët e Shkencave Politike, Marëdhënieve Ndërkombëtare dhe Drejtësisë ofruan këndvështrimet e tyre në lidhje me gjetjet e studimit dhe mbi tematikat në tërësi.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim