Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Universiteti Mesdhetar nënshkruan marrëveshjen me INSTAT

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, nënshkroi sot marrëveshjen e bashkëpunimit me INSTAT. Në këtë takim morën pjesë: Drejtoresha e përgjithshme e INSTAT, Znj. Elsa Dhuli, Drejtori i koordinimit dhe ҫështjeve ligjore në INSTAT, Z. Maldi Dema. Nga UMSH morën pjesë rektori i UMSH Prof. Dr Adrian Civici, dekani i fakultetit SHJMN Prof. Dr Ksenofon Krisafi, drejtoresha e Masterit Prof.As. Dr Orkida Ilollari, drejtuese e kërkimit shkencor Dr. Luljeta Kodra.
Në këtë marrëveshje bashkëpunimi u ra dakord për kualifikimet e ndryshme si për studentët ashtu dhe për stafin akademik të UMSH. Gjithashtu kjo mërrëveshje përmban edhe mundësinë për studentët tanë që të kryejnë si kërkimin shkencor ashtu edhe praktikat pranë INSTAT. Rektori në fjalën e tij theksoi gjithashtu që UMSH në bashkëpunim me INSTAT të organizojë forume, tryeza të rrumbullakëta midis specialistëve të INSTAT dhe stafit akademik të UMSH.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim