Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Erasmus +,niset grupi i parë i studentëve të UMSH që do të studiojnë një semester jashtë vendit

Në kuadër të proceseve të ndërkombëtarizimit në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, Presidenti i UMSH, Akademik. Prof. Dr. Anastas Angjeli priti në një takim grupin e studentëve të cilët do nisen këto ditë në universitetet partnere të UMSH në kuadër të programit Erasmus +. Në këtë  takim, morën pjesë Rektori i UMSH, Prof. Dr. Adrian Civici, Drejtuesja e Zyrës së Projekteve Prof. Nevila Xhindi dhe Drejtuesi i Zyrës Erasmus+ Elton Skendaj, 
Nga ana e tij Prof. Anastas Angjeli përgëzoi studentët të cilët u shpallën fitues për të marrë pjesë në këtë program shkëmbimi të financuar nga Bashkimi Europian. Ai vuri në dukje faktin që të tilla programe ndihmojnë në rritjen akademike, profesionale, dhe personale të studentëve.  Prof. Angjeli i siguroi studentët për mbështjetjen e plotë të strukturave të Universitetit Mesdhetar në mënyrë që kjo të jetë një përvojë e vlefshme për ta duke vënë në dukje përfitimet e shumta nga pjesëmarrja në programet e financuara nga Bashkimi Europian. Prof. Anastas Angjeli theksoi se për vitin në vijim, studentët do të kryejnë shkëmbime në universitetet partnere në Portugali, Spanjë, Lituani, Estoni, Turqi, Greqi, Bullgari, Itali, Poloni, Hungari, etj. 
Nga ana e tij, Rektori i UMSH Prof. Adrian Civici kërkoi nga studentët që të vazhdonin me ngulm studimet në universitetet pritëse ku ata do të shkojnë për një semestër. 
Studentët e UMSH që u përzgjodhën të marrin pjesë në mobilitete Erasmus + janë:
1. Arnisa Mulgeci në Informatikë Biznesi  – University of Tuscia, Itali
2. Rei Tepelija në Drejtësi – Jagiellonian University, Poloni
3. Nerjada Halili në Marrëdhënie Ndërkombëtare – Jagiellonian University, Poloni
4. Anisa Ademi në Informatikë Biznesi – Rzesow University, Poloni
5. Enejda Muka në Informatikë Biznesi – Ryesow Universitz, Poloni
6. Irisa Kullai në Shkenca Politike – Kazimierz Wielki University, Poloni
7. Irsa Doga në Shkenca Politike - Kazimierz Wielki University, Poloni

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim