Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë i Akordon Titullin “Honoris Causa” Z. Abdulaziz Saud Albabtain Krytear i Bordit Ekzekutiv të Fondacionit Kulturor “Abdulaziz Saud Albabtain”

Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Akad. Prof. Dr. Anastas Angjeli i dorëzoi Z. Abdulaziz Saud Albabtain titullin Honoris Causa, sipas vendimit të Senatit Akademik të UMSH, “Për kontribut të shquar në promovimin e kulturës së paqes në bashkësinë ndërkombëtare, ndërtimin e instrumenteve të përbashkëta të bashkëpunimit nëpërmjet përhapjes së kulturës, edukimit dhe dialogut për sigurinë e brezave të ardhshëm”.
Ceremonia e dhënies së titullit u bë në prezencë të përfaqësuesve më të lartë të Fondacionit Kulturor “Abdulaziz Saud Albabtain”, drejtues dhe përfaqësues të United Nations, Presidentit të Maltës George Vella, Presidentit të Shqipërisë Ilir Meta, Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Ish- Presidentit të Kroacisë Stepjan Mesic, Kryetarit të Assamblesë së Kuvajtit Marzouq Ali Mohammed Al-Ghanim, Rektorit të Universitetit të Maltës Alfred Vella, akademikë të ftuar, përfaqësues të shoqërisë civile nga vendet të ndryshme, dhe mediave maltese dhe të huaja.
Në këtë ceremoni morën pjesë anëtarë e senatit akademik, Zv. Rektoret Prof. Ass. Dr. Greta Angjeli dhe Prof. Ass. Dr. Nevila Rama, Dekani i Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare Prof. Dr. Ksenofon Krisafi, Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë Elton Skendaj.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim