Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Drita Avdyli

 

Edukimi: Diplomë “Ekonomist për Industrinë” (1987) në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës dhe Diplome “Drejtesi” ( 2005 ) në Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranës, Master Shkencor Nderkombetar 120 kredite Universiteti Palermos, mban Graden “Doktor i Shkencave” dhe zoteron Licensen Avokatise, Ndermjetesimit, Licensen e Auditit Publik, Auditi Nderkombetar CEPTA, Auditit Mjedisor dhe Licensa e Vleresuesit e Pasurive te Palujtshme. Ka kryer kualifikime afatshkurtra nga ITAP dhe afatgjata brenda jashte Shqiperise. Eshtë pjesë e Komitetit Shkencor në shumë Konferenca e Revista Shkencore te Universiteteve Kombëtare dhe Ndërkombëtare, ka mbi 12 tituj shkencore me tema të ndryshme.

Eksperienca: Znj Avdyli ka  eksperiencë mbi 30 vjet pune si Drejtuese në Administraten Publike si : Drejtore Ekonomke në DP Hekurudhes Shqiptare (1989-2003), Drejtore e Manaxhimit Burimeve Njerezore ne Ministrine e Bujqesie (2003-2006), Drejtore e Pergjithshme e Migracionit ne Ministrine e Brendshme ( 2006-2014), ndersa  nga periudha 2006 -2014 ka qenë Koordinatore në Organizatën Rajonale Shkup  MARRI dhe Komisionere Kombëtare për Refugjatët

Eshtë Anëtare e Komitetit Shtetëror për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë, është Kryetar Komisionit te Licensimit te Ndermjetesve, Ministria e Drejtësisë dhe drejton Dhomen Kombetare te Ndermjetesve ( 2013-20220

Eshtë Anetare e Grupit Punës në Reformën e Drejtesisë , në Paketen e 28 Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë.

Nga 2014 e ne vijim është Lektore në Lendën : Manaxhimin e Burimeve Njerezore, organizon në nivel UMSH Praktikën Mësimore Profesionale , është pjesë e Zyrës së Karrierës si dhe organizatore e Konferencave Shkencore Kombëtare Studentore PANAIRI IDEVE nga viti 2016.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim