Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Drita Avdyli

 

Edukimi: Diplomë “Ekonomist për Industrinë” (1987) në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës dhe Diplome “Drejtesi” ( 2005 ) në Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranës, Master Shkencor Nderkombetar 120 kredite Universiteti Palermos, mban Graden “Doktor i Shkencave” dhe zoteron Licensen Avokatise, Ndermjetesimit, Licensen e Auditit Publik, Auditi Nderkombetar CEPTA, Auditit Mjedisor dhe Licensa e Vleresuesit e Pasurive te Palujtshme. Ka kryer kualifikime afatshkurtra nga ITAP dhe afatgjata brenda jashte Shqiperise. Eshtë pjesë e Komitetit Shkencor në shumë Konferenca e Revista Shkencore te Universiteteve Kombëtare dhe Ndërkombëtare, ka mbi 12 tituj shkencore me tema të ndryshme.

Eksperienca: Znj Avdyli ka  eksperiencë mbi 30 vjet pune si Drejtuese në Administraten Publike si : Drejtore Ekonomke në DP Hekurudhes Shqiptare (1989-2003), Drejtore e Manaxhimit Burimeve Njerezore ne Ministrine e Bujqesie (2003-2006), Drejtore e Pergjithshme e Migracionit ne Ministrine e Brendshme ( 2006-2014), ndersa  nga periudha 2006 -2014 ka qenë Koordinatore në Organizatën Rajonale Shkup  MARRI dhe Komisionere Kombëtare për Refugjatët

Eshtë Anëtare e Komitetit Shtetëror për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë, është Kryetar Komisionit te Licensimit te Ndermjetesve, Ministria e Drejtësisë dhe drejton Dhomen Kombetare te Ndermjetesve ( 2013-20220

Eshtë Anetare e Grupit Punës në Reformën e Drejtesisë , në Paketen e 28 Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë.

Nga 2014 e ne vijim është Lektore në Lendën : Manaxhimin e Burimeve Njerezore, organizon në nivel UMSH Praktikën Mësimore Profesionale , është pjesë e Zyrës së Karrierës si dhe organizatore e Konferencave Shkencore Kombëtare Studentore PANAIRI IDEVE nga viti 2016.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim