Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Java e parasë, leksion i hapur në Universitetin Mesdhetar mbi Bankingun Digjital

Në kuadër të Javës së Parasë, javë e dedikuar edukimit financiar, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), organizoi një leksion të hapur mbi Bankingun Digjital me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike.
Fjala e hapjes u mbajt nga Prof.Asoc.Dr. Orkida Ilollari, Drejtore e Programeve Master, në UMSH e cila shpjegoi rëndësinë e aktiviteteve dhe leksioneve që kryhen gjatë javës globale të parasë.
Dr. Spiro Brumbulli, Sekretar i Përgjithshëm i AAB, njohu audiencën me iniciativat e ndërmarra, si dhe rëndësinë që shoqata i kushton edukimit financiar si një nga shtyllat kryesore të veprimtarisë së saj.
Znj. Irida Huta, Kryetare e Komitetit të Pagesave, Kartave, Digjitalizimit & Kanaleve Alternative në AAB, prezantoi orientimin dhe përparësinë që bankat kanë drejt plotësimit të nevojave të klientëve nëpërmjet kanaleve digjitale.
Gjatë aktivitetit studentë të Fakultetit të Shkencave Ekonomike vijuan me pyetje dhe diskutime mbi bankingun digjital dhe të ardhmen e parasë dhe financave.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim