Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë marrëveshje me European Law & Governance School të Athinës

Universiteti Mesdhetar zgjeron gamën e partnerëve ndërkombëtarë falë një marrëveshje bashkëpunimi të arritur me European Public Law Organization dhe më konkretisht me European Law & Governance School të Athinës, një prej institucioneve më prestigjioze në Europë në fushën e European Law. 

Delegacioni i UMSH u kryesua nga Presidenti, Akademik Prof. Dr. Anastas Agjeli ku në përbërje të tij ishin Rektori i UMSH, Adrian Civici, Profesorët Emilio Çika dhe Kriton Kuçi, si edhe Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë Elton Skendaj. Delegaconi u prit nga Drejtori Ekzekutiv i Bordit të EPLO Spyridon Flogaitis, Drejtoresha e Përgjithshme e Edukimit Panoraia Spiliopoulou, si dhe drejtues të tjerë të këtij institucioni. Në këtë takim mori pjesë edhe Ambasadorja e Shqipërisë në Athinë, SHSZNJ, Luela Hajdaraga.

Në takimin e zhvilluar në selinë qendrore të EPLO-ELGO në Athinë, Presidenti i UMSH vlerësoi këtë bashkëpunim si një dritare të re dhe mundësi më shumë për studentët dhe stafin akademik. Profesor Angjeli, vuri theksin në marrëdhëniet shumë të mira që ekzistojnë midis dy vendeve dhe bashkëpunimi në fushln e arsimit, dhe veçanërisht në “European Law and Governance” është një shprehje e këtij niveli të shkëlqyer. 

Nga ana e tij, Prof. Spyridon Flogaitis vlerësoi këtë bashkëpunim me UMSH dhe vuri theksin në rëndësinë e zbatimit praktik të saj. Ai tha se EPLO-ELGO do të ofrojë bursa të plota për të gjithë studentët e UMSH që do të realizojnë të paktën një vit në këtë institucion. Prof. Flogaitis tha se studentët dhe stafi i UMSH do të ftohen në të shkollat verore që do të organizohen në korrik në Athinë. Ai kërkoi që të fillonte puna për ndërtimin e programeve të përbashkëta. 

European Public Law Organization ka degët e saj në të gjithë Europën dhe Shqipëria bëhet pjesë e këtij rrjeti prestigjoz akademik falë bashkëpunimit të arritur nga UMSH. EPLO është një iniciativë e ndërmarrë nga Presidenti i Italisë Sergio Matarella dhe disa prej presidentëve dhe akademikëve më në zë të vendeve të BE. Aktualisht, Presidenti i selisë në Athinë të EPLO-ELGO është ish Presidenti Italian Giuliano Amato.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim