Home > Të reja > Njoftime

Leksion i hapur Prof. Dr. Dimitris Christopoulos

Ditën e Mërkurë 27 prill, ora 11:00 në sallën 306 do të zhvillohet një leksion i hapur me temë “Një shekull i marrëdhënieve greko-shqiptare: lëvizjet e popullsisë dhe identitetit” nga Prof. Dr. Dimitris Christopoulos. Dimitris Christopoulos është profesor i teorisë së shtetit dhe teorisë juridike në Departamentin e Shkencave Politike dhe Historisë së Universitetit Panteion të Athinës ku jep mësim që prej viti 2003. Në vitin 2021 zgjidhet Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit Panteion. Ka dhënë mësim si profesor i ftuar në universitete të ndryshme në Evropë dhe SHBA. Ai ka botuar në greqisht, anglisht, frëngjisht, portugalisht, hebraisht, shqip dhe serbo-kroatisht në revista shkencore apo revista në fushën e teorisë juridike dhe politike duke u fokusuar në çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, të djathtën ekstreme, minoritetet, migrantët dhe shtetësinë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim