Home > Të reja > Njoftime

Leksion i hapur Prof. Dr. Dimitris Christopoulos

Ditën e Mërkurë 27 prill, ora 11:00 në sallën 306 do të zhvillohet një leksion i hapur me temë “Një shekull i marrëdhënieve greko-shqiptare: lëvizjet e popullsisë dhe identitetit” nga Prof. Dr. Dimitris Christopoulos. Dimitris Christopoulos është profesor i teorisë së shtetit dhe teorisë juridike në Departamentin e Shkencave Politike dhe Historisë së Universitetit Panteion të Athinës ku jep mësim që prej viti 2003. Në vitin 2021 zgjidhet Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit Panteion. Ka dhënë mësim si profesor i ftuar në universitete të ndryshme në Evropë dhe SHBA. Ai ka botuar në greqisht, anglisht, frëngjisht, portugalisht, hebraisht, shqip dhe serbo-kroatisht në revista shkencore apo revista në fushën e teorisë juridike dhe politike duke u fokusuar në çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, të djathtën ekstreme, minoritetet, migrantët dhe shtetësinë.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim