Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Organizohet Konferenca shkencore, “Përfshirja e të rinjve në një dialog konstruktiv: E kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor bashkëkohor”

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Qendra për Studime Krahasuese dhe Ndërkombëtare në bashkëpunim me Qendrën Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim organizuan sot një Konfererencë shkencore në kuadër të projektit “Përfshirja e të rinjve në një dialog konstruktiv: E kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor bashkëkohor” ( YOU-WB) mbështetur nga Programi i Bashkimit Europian " Evropa për Qytetarin"

Kjo konferencë mblodhi së bashku akademikë, studiues, ekspertë, aktivistë të shoqërisë civile nga Shqipëria, Italia, Franca dhe Maqedonia e Veriut si dhe shumë të rinj për të diskutuar mbi përfshirjen e të rinjve në një dialog konstruktiv në lidhje me të kaluarën komuniste me fokus rastin e Shqipërisë.

Konferencën e përshëndeti në emër të UMSH rektori i Universitetit Prof. Dr Adrian Civici. Ai theksoi rëndësinë aktuale që ka sot kjo konferencë dhe punimet e saj shkencore jo vetëm për kërkuesit shkencore të së shkuarës komuniste, por mbi të gjitha edukimin dhe sensibilizimin e të rinjve dhe brezave, për të njohur të shkuarën komuniste që ajo të mos përsëritet kurrë.

Konferenca vijoi me referime të rëndësishme shkencore nga profesorët shqiptarë Xhindi, Qesari, Kalemaj, Pandelejmoni (Papa) mbi ceshtje si ato të dekomunistizimit, memorjes kolektive dhe drejtësisë transicionale duke argumentuar se dështimi i Shqipërisë për t'u përballur me të kaluarën e saj ka shtrembëruar krijimin e një kujtese të përbashkët dhe nënvlerësimin e abuzimeve masive të të drejtave të njeriut gjatë regjimit të saj komunist.

Profesorët referues nga Italia, Franca dhe Maqedonia e Veriut u fokusuan respektivisht në aspektet e kulturës politike të Italisë nga viti 1989 e deri sot, kulturën e memorjes dhe rëndësinë e trashigimisë në Europën e sotme, si dhe rruga e vështirë e demokracisë në një vend multikultural si Maqedonia e Veriut.

Përveç prezantimit nga folësit dhe pjesëmarrjes së të rinjve në diskutime, konferenca vijoi me grupin e pjesëmarrësve nga Shqiperia, Italia, Franca e Maqedonia e Veriut me vizitën në Shtëpinë e Gjetheve në Tiranë dhe guidën në kryeqytet në vendet e memorjes.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim