Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Bashkëpunimi, bursa dhe programe të përbashkëta studimi me European Public Law Organization

Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë me European Public Law Organization (EPLO), me qendër në Athinë, Drejtoresha e Programeve Mësimore të këtij institucioni Panoraia Spiliopoulou zhvilloi një vizitë pune në UMSH.
Gjatë kësaj vizitë Znj. Spiliopoulou mbajti një prezantim për stafin dhe studentët e UMSH për programet akademike dhe mundësitë e ofruara nga ky institucion. Ajo bëri një panoramë të përgjithshme dhe u fokusua mbi çështje të të Drejtës Europiane.

Më pas, Znj. Spiliopoulou zhvilloi një takim me Rektorin e UMSH Prof. Dr. Adrian Civici dhe një ekip pune në UMSH. Takimi u fokusua mbi krijimin e një programi të përbashkët studimi, bashkëpunimi në fushën e studimeve të ciklit të tretë, si dhe konferencat dhe evente të përbashkëta.

Znj. Spiliopoulou bëri të ditur se do të ofrohen 6 bursa për studentët dhe stafin e UMSH për të marrë pjesë në shkollat verore që do të organizohen në Athinë. Thirrja do të shpallet brenda pak ditësh dhe përzgjedhja do të realizohet nga UMSH.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim