Home > Të reja > Njoftime

Mundësi të reja për studentët dhe stafin akademik të UMSH!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë në bashkëpunim me partnerin e tij, European Public Law Organisation në Athinë, ofron 6 bursa të plota dhe 6 bursa të pjesshme për studentët dhe stafin akademik për pjesëmarrjen në programet e shkollave verore që do të organizojë këtë vit.

Programet e Shkollës Verore janë si më poshtë:

1.      Global Administrative Law (ofrohet online në datat 25-29, Korrik 2022).

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-GAL

 

2.      Migration Summer School: "Rethinking the governance of migrant and refugee integration at local level" (ofrohet online dhe fizikisht në datat 25-31, Korrik 2022)

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-MIGSS

 

3.      ELGS Summer school on Artificial Intelligence (ofrohet online dhe fizikisht në datat 25-29, Korrik 2022)

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-AI

 

Për të gjithë të interesuarit që duan të aplikojnë në programet e mësipërme, duhet të dërgojnë një email në adresën e IRO ([email protected] ) me subjekt “Shprehje Interesi për pjesëmarrje në shkollë verore, Athinë”. Afati i aplikimit është deri më dt 17.06.2022

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim