Home > Të reja > Njoftime

Mundësi të reja për studentët dhe stafin akademik të UMSH!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë në bashkëpunim me partnerin e tij, European Public Law Organisation në Athinë, ofron 6 bursa të plota dhe 6 bursa të pjesshme për studentët dhe stafin akademik për pjesëmarrjen në programet e shkollave verore që do të organizojë këtë vit.

Programet e Shkollës Verore janë si më poshtë:

1.      Global Administrative Law (ofrohet online në datat 25-29, Korrik 2022).

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-GAL

 

2.      Migration Summer School: "Rethinking the governance of migrant and refugee integration at local level" (ofrohet online dhe fizikisht në datat 25-31, Korrik 2022)

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-MIGSS

 

3.      ELGS Summer school on Artificial Intelligence (ofrohet online dhe fizikisht në datat 25-29, Korrik 2022)

https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-AI

 

Për të gjithë të interesuarit që duan të aplikojnë në programet e mësipërme, duhet të dërgojnë një email në adresën e IRO ([email protected] ) me subjekt “Shprehje Interesi për pjesëmarrje në shkollë verore, Athinë”. Afati i aplikimit është deri më dt 17.06.2022

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim