Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri vizitë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë

Ministri i Arsimit dhe i Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri zhvilloi vizitën e parë të tij në Shqipëri në këtë cilësi. Ai vizitoi Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe gjatë një takimi me stafin drejtues dhe akademik të UMSH, u diskutuan projekte të ardhshme bashkëpunimi sidomos në fushën e teknologjisë së informacionit. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar, Akademik, Prof.Dr. Anastas Angjeli përgëzoi Ministrin për detyrën e re, duke vlerësuar bashkëpunimet e më parshme në cilësinë e Pedagogut në Universitetin e Strugës. Ministri Shaqiri, nga ana e tij shprehu angazhimin për projekte të reja duke vlerësuar stafin e UMSH.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim