Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri vizitë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë

Ministri i Arsimit dhe i Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri zhvilloi vizitën e parë të tij në Shqipëri në këtë cilësi. Ai vizitoi Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe gjatë një takimi me stafin drejtues dhe akademik të UMSH, u diskutuan projekte të ardhshme bashkëpunimi sidomos në fushën e teknologjisë së informacionit. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar, Akademik, Prof.Dr. Anastas Angjeli përgëzoi Ministrin për detyrën e re, duke vlerësuar bashkëpunimet e më parshme në cilësinë e Pedagogut në Universitetin e Strugës. Ministri Shaqiri, nga ana e tij shprehu angazhimin për projekte të reja duke vlerësuar stafin e UMSH.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim