Home > Të reja > Njoftime

Konkurs për vende pune pranë Qendres Mesdheu

Qendra Mesdheu hap konkurs për plotësimin e vendeve të punës me staf të brendshëm ne pozicionin:

Drejtues i Qendres se Kurseve

Pershkrimi i pozicionit: Organizimi dhe mbarevajtja e kurseve qe zhvillohen prane Qendres Mesdheu, ndjekja e praktikave ligjore per funksinimin e tyre, mbajtja e kontakteve me ente te ndryshme per zgjerimin dhe afrimin e kursanteve per te ndjekur kurset.

Kushtet bazë që duhet të plotësojnë kandidatët
1. Te kene mbaruar studimet ne niveli Msc. Preferohen me grade shkencore.
2. Eksperience ne organizimin dhe drejtimin e kurseve profesionale
3. Eksperience ne mesimdhenie ne nivelin universitar

Aplikimet të dërgohen me email në adresën : [email protected] , ose dorazi në recepsionin e Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë.

Aplikimi duhet të përfshijë:

 • Letër Interesi
 • CV & ID
 • Fotokopje të Dokumenteve të Shkollimit dhe Kualifikimeve.
 • Letër Reference

Afati i fundit per aplikim eshte data 10.09.2022

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim