Home > Ndërkombëtarizimi > Fondacioni kulturor abdulaziz saud albabtain

Në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë hapet qendra “Abdulaziz Saud Albabtain vetëm për Paqen”.

Në Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë filloi zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që u nënshkrua në qershor të këtij viti mes Fondacionin Kulturor Abdulaziz Saud Albabtain me seli në Kuvajt dhe këtij Universiteti.

Aktiviteti i këtij Fondacioni, i cili drejtohet nga z. Abdulaziz Saud Albabtain, fokusohet në krijimin e një kulture paqeje, veçanërisht në kontekstin e hapësirës arabe e mesdhetare, në marrëdhëniet mes civilizimit dhe kulturës arabe dhe civilizimin dhe kulturën evropiane, përmes, ndër të tjera, bashkëpunimit dhe njohjes së ndërsjelltë të botës dhe qarqeve universitare e akademike, kulturore, sociale, mediatike, dhe jo vetëm.

Për këtë qëllim, pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, u ngritu “Qendra Abdulaziz Saud Albabtain vetëm për Paqen”, dhe një Bord Akademik i kryesuar nga Prof. Dr. Akademik Anastas Angjeli, President i  Universitetit i Mesdhetar të Shqipërisë.

Bashkëpunimi ndërmjet Qendrës “Abdulaziz Saud Albabtain vetëm për Paqen” në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe Fondacionit Kulturor Albabtain do të shtrihet në fushën e kurrikulave, mësim-dhënies, aktiviteteve arsimore dhe kulturore, me qëllim njohjen e ndërsjelltë të kulturës e historisë arabe dhe kulturës e historisë shqiptare, nëpërmejt aktiviteteve të ndryshme në UMSh dhe në Tiranë.

Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit nënshkruar nga Akademiku Anastas Angjeli dhe Kryetari i Fondacionit Albabtain z. Abdulaziz Albabtain do të shtrihet në përkthime të librave nga gjuha arabe në shqip, në rritjen e kontakteve mes studentëve e akademikëve, në publikime dhe promovime reciproke të botimeve, nëpërmjet takimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta dhe organizimin e ditës së kulturës arabe brenda vitit akademik 2022-23.

Drejtor i kësaj qendre do të jetë Prof. Ass. Dr. Arben Cici, Prorektor i UMSh, në koordinim të ngushtë me Profesor Touhami Abdouli, Sekretar i Përgjithshëm i Fondacionit, ish Ministër i Jashtëm i Tunizisë, i cili ka një përvojë akademike dhe njohje të thellë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të kulturës për paqen në hapësirën mesdhetare, në botën arabe, dhe jo vetëm.

Për më tepër, ngritja e kësaj qendre synon ndërtimin e urave të komunikimit mes akdemikëve dhe përmes tyre mes shoqërive, në njohjen, edukimin dhe sendërtimin e “një kulture të paqes". Ajo do të ndihmojë e do të nxisë gjithashtu, jo vetëm shkëmbimet universitare dhe akademike, por edhe do të forcojë marrëdhëniet mes dy popujve dhe dy vendeve, mes Shqipërisë dhe Kuvajtit.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim