Home > Të reja > Njoftime

Thirrje për shkëmbim stafi akademik në Poloni

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane si edhe stafi administrativ me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Universitetin e Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike në Torun, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Winter Term 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Nëntor 2022!
Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universiteti i Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun”.
Linku i faqes se Universitetit: https://wsksim.edu.pl/

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim