Home > Të reja > Njoftime

Thirrje për shkëmbim stafi akademik në Poloni

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane si edhe stafi administrativ me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Universitetin e Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike në Torun, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Winter Term 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Nëntor 2022!
Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universiteti i Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun”.
Linku i faqes se Universitetit: https://wsksim.edu.pl/

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim