Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Punësohen pranë bankës Raiffeisen 22 studentë të Universitetit Mesdhetar.

Plot 22 studentë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të punësohen part-timë për një periudhë 6 mujore pranë Bankës Raiffeisen. Ky është viti I 4-t që Universiteti Mesdhetar bashkëonon me këtë institucion, duke iu ofruar studentëve jo vetëm praktika profesinale por edhe mundësi punësimi . Këtë vit janë përzgjedhur 22 studentë të ciklit Master të cilët do të punojnë në Departamentin e Shitjeve Direkte të Bankës. Gjatë këtij harku kohor  studentet do: të njihen me produktet e bankës , të zhvillohen nga ana e komunikimit klient-punonjës, të  trajnohen në programme të ndryshme të bankës,  të rriten nga ana profesionale duke ndjekur nga afër mënyrën e punës së stafit të bankës nëpër degë . Përfaqësuesit e Bankës Raiffeisen shpjeguan mundësitë që do të kenë studentët gjatë këtij programi I cili synon punësimin me kohë të plotë në vijim të tyre. Nga ana tjetër drejtoresha e Programeve Master Orkida ILollari,   shpreh  nënvizoi se bashkëpunimi me këtë institucion Bankar është për të rinjtë hapi I parë drejt një karriere të suksesshme bankare për të gjithë ata studentë të UMSH  që duan të punojnë në këtë sektor.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim