Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Testi i gjuhës angleze TOEIC® L&R në UMSH

Në marrëveshje me S.T.A, njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit Mesdhetar, se në datën 2 Nëntor 2019, ora 16:00, në ambjentet e Universitetit tonë zhvillohet testi i gjuhës angleze TOEIC® L&R.

Testi është i vlefshëm për të gjithë ata që aplikojnë për studime Master dhe Doktoraturë.

Aplikimi bëhet vetëm unline në: https://sta-edu.com/registration/

Për çdo informacion na kontaktoni në info@sta-edu.com

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim