Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Testi i gjuhës angleze TOEIC® L&R - 26 Mars 2020

Ju njoftojmë se në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, ditën e ENJTE, datë 26 Mars 2020, ora 17:00 do të zhvillohet testi i gjuhës angleze TOEIC L & R.

Procedura që duhet të ndiqni është kjo:

Bëni Regjistrimin online në  https://sta-edu.com/ registration/ nga i cili do të pajiseni me një Kod aplikimi (12 karaktere).

Pasi të keni plotësuar formularin e aplikimit online, ju duhet të printoni email e konfirmimit të regjistrimit tuaj.

Me email e printuar ju do të shkoni të bëni pagesën prej 119 Euro pranë Bankës Credins . “Pagesë për Toeic L&R / Kodi Aplikimit.

Të gjithë ju që do t’i nënshtroheni këtij testimi duhet të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në testim edhe pranë Sekretarisë Mësimore.

Nëse ju nuk i nënshtroheni këtij testi do të humbisni të drejtën për t’u diplomuar.

Ju lutemi, jepini rëndësinë e duhur këtij testi.

Në adresën www.english-test.net/toeic do të gjeni disa teste përgatitore.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim