Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Të izoluar, por bashkë në klasat virtuale të Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë

 

Si po vijon onlinë mësimi që prej datës 16 mars.

Universiteti Mesdhetar  i ShqipËrisë nën moton “Të Izoluar por bashkë” , ju pershtat menjeherë situatës së pezullimit të mësimit në auditor duke e fokusuar këtë proces nëpermjet klasave virtuale , të cilat  u vunë në  funksiononim plotësisht për të gjitha lëndët,  që në datën 16 Mars, 2020.

Ky transformim i metodës së mësimdhenies u realizua lehtësisht , duke qenë se prej 10 vitesh Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) është pjesë e G-suite education, duke qenë pra i  familjarizuar me këtë platformë dhe duke kaluar lehtësisht drejt klasave virtuale në Google classroom dhe Google meet.

Gjithçka ka vazhduar e organizuar si një rutinë e zakonshme akademike, duke përfshirë jo vetëm mësimdhënien, por edhe të gjitha funksionet e tjera të zyrave të UMSH-së dhe atyre administrative si sekretaria, biblioteka, tashmë on-line , me të cilat  mund të komunikojnë  jo vetëm pedagogët, por edhe  studentët.  Grupet e leksioneve dhe seminareve, zhvillojnë plotësisht programin mësimor të planfikuar për semestrin e dytë , ndërkohë që evidentohen pjesëmarrjet e studentëve në seminare/ushtrime , leksione dhe angazhimi i pedagogeve.

Këshilli studentor eshte angazhuar maksimalisht për të njoftuar të gjithë studentët dhe për të ndarë gjithë informacionin e nevojshëm në grupet e komunikimit të ngritura për këtë qëllim .

Një zinxhir eventesh akademike të kordinuara me njëra- tjetrën e kanë bërë të sukseshëm këtë strukturë në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore kombëtare.

Rektori i Universitetit Mesdhetar te Shqiperise , Akademik, profesor  Gudar Beqiraj shprehet se qëllimi i urdhërave të lëshuar për këtë ishte i disa kahëshëm. Së pari  vazhdimi i procesit akademik për  studentët , te cilat jane prioriteti ynë i përhersshëm. Së dyti angazhimi i tyre social në një kohë të vështirë për moshën që kanë me izolimin e zgjatur, së treti mbajtja e një rrjeti komunikimi të hapur të vazhdueshem në mes të gjithë strukturës akademike në përfshirjen e tyre te gjerë në gjithë procesin  edukues e shkencor.

UMSH do të vazhdojë dhe me risi të tjera në ditët në vazhdim për të berë më te lehtë situatën per të gjithë, por dhe për të qënë bashkë megjithëse të izoluar.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim